MUZICA BISERICEASCA

”Cântărea este o dulceaţă a chitarei, a sufletului, atinsă de cineva dinafară. Iar sufletul, dacă nu-i vine în vremea rugăciunii într-ajutor grăirea tainică în duh, nu se străpunge uşor de cele cantate. “Căci a ne ruga cum trebuie, nu ştim”. La aceasta îl aduce, pe cel ce se roagă numai Duhul Sfânt” - Filoc. IV, 297,109.
 În Biserica Ortodoxă, muzica sau cântarea este o componentă vitală a sfintelor slujbele.
 Într-adevăr, în Biserica Ortodoxă toate simţurile omului sunt solicitate şi participă la slujbele aduse lui Dumnezeu: văzul, prin icoane, fresce, fumuseţea arhitecturală şi a veşmintelor liturgice; mirosul, prin parfumul tămâiei şi a mirului; auzul, prin cântările hieratice şi înălţătoare.
 Cântarea sau muzica bisericească este mijlocul prin care omul îşi închină cugetele sale Domnului şi totodată le îmbracă într-o haină folositoare şi pentru alţii. Ideile rugăciunii cântate se iau din cărţile bisericeşti întocmite de către imnografi inspiraţi pe temeiul Sfintei Scripturi. Ele hrănesc duhovniceşte pe lot cel ce crede şi râvneşte întru a laudă pe Domnul în biserică, slujitorii aduc roadă buzelor, ca jertfă Domnului, folosindu-se şi pe ei înşişi şi pe alţii de unde aşteaptă o răsplată de la Domnul (Ev. 13,14; Osea 14,2). Şi orice creştin este dator să vorbească în psalmi şi în cântări duhovniceşti spre a laudă pe Domnul în toată vremea (Efes 5,19).
Sursă - http://ro.orthodoxwiki.org/Muzica_bisericeasca

Nov, 05 2014 21:52

Cele mai noi comentarii:

Foarte frumos

Nov, 05 2014 21:57   ·   Raspunde

Scrie un comentariu:

Nume:
Mesaj: